12 Tôn Thất Tùng, Phường Cẩm Châu, TP Hội An

SET MENU

120K/ khách

SET MENU

140K/ khách

SET MENU

160K/ khách

SET MENU

180K/ khách

SET MENU

200K/ khách

SET MENU

220K/ khách

SET MENU

250K/ khách

SET MENU

300K/ khách

Phố Bia Hội An

ĐẶT BÀN NGAY

  VIDEO
  THÔNG TIN LIÊN HỆ
  12 Tôn Thất Tùng, Phường Cẩm Châu,
  TP Hội An, tỉnh Quảng Nam
  Mở cửa hằng ngày:
  10:00-20:00

  Copyright @ 2024 Phố Bia Hội An. Thiết kế bởi Tin Tiến